ایسیو ECU

عبارت ECU مخفف شده Engine Control Unit یا Electronic Control Unit به معنی واحد کنترل موتور یا واحد کنترل الکترونیکی سوخت رسانی انژکتوری موتور در خودروهای بنزینی اطلاق می شود .