ایسیو اسست (Ssat)

شرکت SSAT یا اس اس ای تی از سال ۸۶ شروع به فعالیتدر حوزه قطعات خودرو کرد که بعدا با همکاری شرکت KESENS شم بیشتری از تولیدات خودرو داخل رو به دست آورد . انواع ایسیو این برند در بسته بندی عظام بیشتر در بازار عرضه می شود.

خرید ایسیو استوک SSAT و بوش ۲۰۶

خرید ایسیو استوک SSAT و بوش ۲۰۶

ای سی یو پژو پارس

ای سی یو پژو پارس و ۴۰۵ نوع SSAT

فروش ایسیو SSAT

فروش ایسیو SSAT سازه پویش پراید

ای سی یو SSAT

ای سی یو اسست یا SSAT سمند XU7

ایسیو SSAT پژو

فروش ایسیو SSAT پژو پارس و ۴۰۵ XU7

ایسیو ایزی یو 2.5

فروش ایسیو ایزی یو ۲.۵ کروز

فروش ایسیو SSAT

واحد کنترل موتور SSAT سازه پویش

یونیت ایموبیلایزر SSAT

فروش یونیت ایموبیلایزر ICU سازه پویش SSAT

فروش ایسیو SSAT

فروش ایسیو SSAT سازه پویش

ای سی یو SSAT

فروش ایسیو SSAT خودرو پژو پارس ۴۰۵