ایسیو اسست (Ssat)

شرکت SSAT یا اس اس ای تی از سال ۸۶ شروع به فعالیتدر حوزه قطعات خودرو کرد که بعدا با همکاری شرکت KESENS شم بیشتری از تولیدات خودرو داخل رو به دست آورد . انواع ایسیو این برند در بسته بندی عظام بیشتر در بازار عرضه می شود.