ایسیو بوش (Bosch)

شرکت بوش از شرکت های بسیار قدرتمند و با سابقه ی آلمانی است که با توجه به همکاری های خودرو ساز های داخلی با ای شرکت داشتند قطعات برقی و همینطور کامپیوتر ها و یونیت های الکترونیکی زیادی از این شرکت وارد صنایع خودرو سازی ایران شده است.

فروش ایسیو بوش m7.9.7 ماشین پراید

فروش ایسیو بوش m7.9.7 ماشین پراید

ایسیو بوش M7.4.4 پژو (موتور XU7 1800 CC)

ایسیو بوش M7.4.4 پژو (موتور XU7 1800 CC)

ایسیو بوش ME749 سیستم سوخت رسانی موتور ملی (EF7)

ایسیو بوش ME749 سیستم سوخت رسانی موتور ملی (EF7)

خرید و فروش ایسیو(ECU) ای سی یو ، بوش ME745 پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷

خرید و فروش ایسیو(ECU) ای سی یو ، بوش ME745 پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷

خرید و فروش انلاین ایسیو بوش ME744 پژو ۲۰۶ و پژو ۴۰۵ و پژو پارس

خرید و فروش انلاین ایسیو بوش ME744 پژو ۲۰۶ و پژو ۴۰۵ و پژو پارس

خرید و فروش انلاین ایسیو(ای سی یو) بوش ME 17 پژو پارس و پژو ۴۰۵

خرید ایسیو ، ای سی یو بوش ME 17 پژو پارس و پژو ۴۰۵

خرید ایسیو استوک SSAT و بوش ۲۰۶

خرید ایسیو استوک SSAT و بوش ۲۰۶

ایسیو ، ای سی یو بوش ME17 پژو ۲۰۶ ، ۲۰۷i ، ۴۰۵ و پارس

ایسیو (ای سی یو) بوش ME17 پژو ۲۰۶ ، ۲۰۷i ، ۴۰۵ و پارس

ای سی یو بوش ME7.4.5 پژو 206 تیپ 5 و 6

ecu بوش ME7.4.5 پژو ۲۰۶

ایسیو بوش ۷.۴.۴ و ۷.۴.۵ و ۷.۴.۹

ایسیو بوش ۷.۴.۴ و ۷.۴.۵ و ۷.۴.۹