ایسیو زیمنس (Siemens)

شرکت زیمنس از شرکت های قدیمی و با سابقه ی آلمانی است که بخش تولیدات قطعات الکترونیکی آن شرکت VDO بود که بعدا این شرکت توسط شرکت کاننتیننتال خریداری شد و در ایران شرکت کروز نمایده شرکت زیمنس یا کاننتیننتال  است که خط تولیدش را در اختیار شرکت کروز قرار داده و سهم نسبتا زیادی از لوازم برق خودرو توسط این شرکت و نماینده آن در ایران عرضه میشود.

خرید و فروش انلاین ایسیو(ECU) ای سی یو ، زیمنس تک سوز برد قدیم یا کانتیننتال

خرید و فروش انلاین ایسیو(ECU) ای سی یو ، زیمنس تک سوز برد قدیم یا کانتیننتال

ایسیو زیمنس بایفیول چیست؟

ایسیو زیمنس بایفیول چیست؟ کلیات زیمنس بایفیول

خرید و فروش ایسیو ، ای سی یو زیمنس ۲۰۶ ایرانی

خرید و فروش ایسیو ، ای سی یو زیمنس ۲۰۶ ایرانی

ایسیو(ECU) ای سی یو زیمنس بایفیول (دوگانه سوز) شبکه CBR

ایسیو ، ای سی یو زیمنس بایفیول (دوگانه سوز) شبکه CBR

فروش ایسیو زیمنس شبکه دار

فروش ایسیو زیمنس شبکه دار

ایسیو زیمنس سمند

ایسیو زیمنس سمند CI4 + ایسیو CNG

ای سی یو زیمنس تکسوز

ایسیو ، ای سی یو زیمنس تکسوز کانتینانتال و VDO

ایسیو ، ای سی یو زیمنس کروز و کانتی خودرو سمند

ایسیو (ای سی یو) زیمنس کروز و کانتی خودرو سمند

ایسیو وانت مزدا

فروش ایسیو زیمنس وانت مزدا دوگانه سوز

خرید ایسیو (ای سی یو) زیمنس پژو ۴۰۵ و پارس

خرید ایسیو (ای سی یو) زیمنس پژو ۴۰۵ و پارس