ایسیو غرب استیل

شرکت غرب استیل که سابقه خوبی در تولید قطعات صنعتی و خودرویی داشت با در اختیار گرفتن تیم طراحی و خط مونتاژ به روز در تولید محصول ای سی یو MAW برای محصولات ایرانخودرو و نیز واردات برخی قطعات برقی خودرو فعالیت می کند.