ایسیو مگنتی مارلی (Magneti Marlli)

شرکت مگنتی مارلی از شرکت های موفق ایتالیایی بود که فعالیت های زیادی در زمینه ی قطعه سازی برای خوردوسازی های روز دنیا داشته و قطعات نسبتا زیادی هم از این شرکت به وسیله ی خودرو ساز های داخلی روی تولیدات داخل مونتاژ شده است که از جمله ی آن ها میتوان به انواع ایسیو ها روی ماشین های در ایران و چینی مونتاژ شده و همچنین محصولات پژو اشاره کرد.