ایسیو کانتیننتال (Continental)

شرکت کانتیننتال با خرید VDO  که از توابع شرکت زیمنس بود پا به عرصه تولید لوازم برق و الکترونیک خودرو کرد و امروزه با شرکت کروز ایران در تولید انواع لوازم برق و ایسیو خودرو همکاری میکند.