ایسیو کروز (Crouse)

شرکت کروز نماینده ی شرکت زیمنس آلمان در ایران می باشد و قطعات الکترونیکی را تحت لایسنس و مجوز های شرکت زیمنس در ایران به سفارش خوردو ساز هایی مثل سایپا و ایرانخوردو تولید میکنند.