جعبه رله و جعبه فیوز

Fuse Box یا جعبه فیوز که در خودروها معمولا با قاب و اسکلت پلاستیکی در داخل کابین سرنشین و یا محفظه موتور حاوی تعدادی فیوز و رله است و به دسته سیم های اصلی خودرو متصل می شود .

فروش جعبه فیوز پژو ۲۰۶

معرفی رله های CEC

جعبه فیوز و رله IPFRB داخل اتاق پژو

جعبه فیوز EBB

جعبه فیوز و رله EBB محفظه موتور پژو

معرفی یونیت IPFRB

معرفی یونیت IPFRB جعبه فیوز و رله سیستم CEC

جعبه فیوز 206

جعبه فیوز BSM ۲۰۶ چینی و اصلی

تعمیر یونیت BM34

ایرادت و تعمیر یونیت BM34 پژو

BM34 پژو

رله های جعبه فیوز BM34 پژو ۲۰۶

معرفی یونیتBM34 پژو ۲۰۶

سوکت های BSI

سوکت های یونیت BSI یا جعبه فیوز اتاق

یونیت BM34

سو کت های یونیت BM34 پژو ۲۰۶