جعبه رله و جعبه فیوز

Fuse Box یا جعبه فیوز که در خودروها معمولا با قاب و اسکلت پلاستیکی در داخل کابین سرنشین و یا محفظه موتور حاوی تعدادی فیوز و رله است و به دسته سیم های اصلی خودرو متصل می شود .