خودرو

خودروهای انژکتوری از تکنیک سوخت رسانی به موتور بنزینی (یا گازوئیلی و CNG) به وسیله سوزن های پاشش سوخت و جرقه زنی به وسیله کویل ها استفاده می کند . برای افزایش کارایی انواع مختلفی از سنسورها و عملگرهای الکتریکی و الکترونیکی نیز پیرامون موتور اطلاعات را برای ECU یا واحد کنترل الکترونیکی موتور ارسال می کنند . به خودروهای با این مشخصات خودروهای انژکتوری گفته می شود.

همه کامپیوترهای خودرویی ایسیو(ECU)ای سی یو در پژو ۲۰۶ ایرانیزه

همه کامپیوترهای خودرویی ایسیو(ECU) ، ای سی یو در پژو ۲۰۶ ایرانیزه

معرفی و فروش قطعه همه بلوک های ترمز (ای بی اس)ABS پراید

معرفی و فروش قطعه همه بلوک های ترمز (ای بی اس)ABS پراید

معرفی و خرید و فروش بلوک های ترمز(ای بی اس) ABS پژو ۲۰۶

معرفی و خرید و فروش بلوک های ترمز(ای بی اس) ABS پژو ۲۰۶

خرید و فروش ایسیو(ای سی یو) بوش M7.4.4 پژو (موتور XU7 1800 CC)

خرید و فروش ایسیو(ای سی یو) بوش M7.4.4 پژو (موتور XU7 1800 CC)

ایسیو والئو J34 پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۳ (والئو شیاری)

کامپیوتر موتور TU3 در پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۳ ایسیو(ECU) والئو J34 (والئو شیاری)

خرید و فروش ایسیو(ECU) ای سی یو ، بوش ME745 پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷

خرید و فروش ایسیو(ECU) ای سی یو ، بوش ME745 پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷

ایسیو بوش me744 پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و پارس

خرید و فروش انلاین ایسیو بوش ME744 پژو ۲۰۶ و پژو ۴۰۵ و پژو پارس

خرید و فروش انلاین ایسیو(ای سی یو) بوش ME 17 پژو پارس و پژو ۴۰۵

خرید ایسیو ، ای سی یو بوش ME 17 پژو پارس و پژو ۴۰۵

فروش انواع ایسیو گاز پژو و سمند

خرید و قیمت انواع ایسیو ، ای سی یو گاز پژو و سمند

خرید و فروش ایسیو ، ای سی یو زیمنس ۲۰۶ ایرانی

خرید و فروش ایسیو ، ای سی یو زیمنس ۲۰۶ ایرانی